Skapande skola

Loading the player ...

En lite film från Skapande skola projekt, sminkkurs, på Nyhem hösten 2015

 

För att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet på ett nationellt plan avsätter regeringen, genom Kulturrådet, årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv. Satsningen kallas Skapande skola.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skapande skola i Katrineholm 2015/16

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen. Till läsåret 2015/16 beviljades Katrineholms kommun 750 000 kronor - den största summan hittills. Som en del i Katrineholms kommuns arbete med Skapande skola har en utbudskatalog producerats inför läsåret 2015/16. Katalogen ska fungera som inspirationsmaterial där lärare och skolledare kan ansöka om aktiviteter för klass/er eller hela skolan.   

Klicka här för att gå till Kulturrådets webbplats för Skapande skola.

För ytterligare upplysningar kontakta.
Lennart Ejeby, rektor på Kulturskolan, tel 0150-48 82 16, lennart.ejeby@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*