Reggio Emilia

Två lärare från Kulturskolan, Julia Fries och Maria Odsvall, arbetar från och med denna termin som kulturpedagoger i grundskolan. Uppgiften är att få in fler estetiska verktyg i skolan, det som kallas estetiska läroprocesser.

Tillsammans med skolans lärare planerar och genomför de lektioner inom den ordinarie undervisningen. Just nu är de på Valla skola och har hittills arbetat med geografi i åk 3 samt svenska i åk 5.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*