Mitt första hus

Mitt första hus är ett integrationsprojekt som just nu pågår på Kulturskolan. Det är klasser från Nyhemsskolan som kommer till Kulturskolan och arbetar i bildsalen med att bygga sitt första hus tillsammans. Projektet är en del av Skapande skola 2017.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skicka ett tips om sidan till någon