Kulturväskan

Kulturväskan
Skolan eller förskolan kan under en period ha ett särskilt behov i någon grupp eller klass, där Kulturskolans lärare kan bidra med sin kompetens.
Eller så vill skolan/förskolan helt enkelt ha en förstärkning av arbetet med de estetiska uttryckssätten. Det kan gälla dans, bild, musik eller teater. Vi packar kulturväskan och kommer!

Målgrupp: Förskolan, förskoleklass och år 1-6
Omfattning: 4 veckor, 1 tim/vecka, en lärare
Dag: Flexibelt
Lokal: På förskolan, skolan eller Kulturskolan
Kostnad: Gratis

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*