Kammarmusik i förskoleklass

Tre av Kulturskolans lärare har under hösten 2015 spelat klassisk kammarmusik för och med sexåringarna på Skogsborgsskolan. Vid tre tillfällen har lärarna mött samma barngrupp, totalt fyra grupper i förskoleklassen. Lärarna har spelat stycken i olika stil och låtit barnen måla och tala om musiken, och man har också målat stämningarna i de olika styckena.
Barnen har också komponerat musik tillsammans.
Att lärarna har kommit tillbaka tre gånger och spelat samma musik vid alla tillfällena har gett eleverna en god chans att bekanta sig med en musikstil som man annars kanske inte är så van vid.

All denna musik kommer att framföras vid en konsert i Musikens Hus torsdag 5 november kl 9.00.
Medverkande: Ylva Sundahl, sång, Maria Odsvall, flöjt, Conny Karlsson, piano.
Musik av Ludwig van Beethoven, Maria Theresia von Paradis, Franz Schubert m.fl.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*