Kulturskolan i skolan

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med alla förskolor och skolor i kommunen. Vi har egna lokaler på många grundskolor. Kulturskolan genomför många kulturprojekt med olika teman: rörlig bild, kulturväskan, kulturfredag för alla tvåor, brandföreställning 112 för alla ettor, storsjung för alla förskoleklasser, minisjung i förskolor, lärarturné, ensembler i musikklasserna och mycket mera. På gymnasiet medverkar vi i estetiska programmet.

Förskolor

Förskolorna kan komma till Kulturskolan för skapande verkstad i vår bildverkstad eller musiklek.
Vi åker till förskolorna med musikväskan, mini-teater, mini-sagor och mini-sjung.
På språkförskolan Stavstugan bedriver vi skapande verksamhet.

Grundskolor

Vi bygger upp en plan för att alla elever ska få ta del av kulturverksamhet genom Kulturskolan:

  • Alla förskoleklasser kommer till Tallåsskolans aula och medverkar i storsjung tillsammans med Kulturskolans lärare.
  • Alla åk 1-elever kommer till Brandstationen till vår 112-föreställning som vi ger i samarbete med Räddningstjänsten
  • Alla elever i åk 2 kommer in till Kulturskolan och DuD under sex veckor på kulturfredag – bild&form, fiolspel, dans, teater och sång.
  • Alla elever i åk 2 och 3 får dessutom lyssna, se och medverka i vår lärarturné runt till alla skolor.
  • Kulturskolan samordnar Skapande skola för förskoleklass–åk 9 i hela kommunen och våra lärare medverkar också i Skapande skola-verksamhet på många skolor.

Musikklasserna och dansprofilen
Kulturskolans lärare leder flera ensembler inom musikklasserna och undervisar på dansprofilen.
Varje år samarbetar Kulturskolan med musikklasserna och dansprofilen i flera större föreställningar.

Gymnasiet

Varje år brukar Kulturskolan samarbeta med Estetiska programmet i en större föreställning. Några av våra lärare undervisar också på estetiska programmet.

Interkulturella enheten

Interkulturella enheten tar emot nyanlända barn från andra länder. Här arbetar Kulturskolan med att genom de estetiska uttrycken stärka självförtroendet och bidra till utvecklingen av det svenska språket.

Elevhälsan

Elever som har behov av särskilt stöd kan genom Elevhälsan få undervisning i musik eller annat ämne i Kulturskolan.

Fortbildning

Kulturskolans lärare fortbildar förskolans och grundskolans lärare till att arbeta ämnesövergripande med estetiska arbetssätt (bild, dans, drama och musik) i kursen kulturkompott.

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Evenemang

Inga händelser hittades