SMoKs plattform

SMoKs långsiktiga mål

  • Verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige.
  • Stärka den kulturella yttrandefriheten i den demokratiska processen.
  • Stimulera debatt och skapa opinion i frågor inom musik- och kulturskoleområdet samt barn- och ungdomskulturområdet.
  • Främja samarbete mellan musik- och kulturskolorna samt mellan dessa och andra skolformer och institutioner i samhället.
  • Verka för ändamålsenlig utbildning på högskolenivå inom musik- och kulturskoleområdet.
  • Initiera och sprida kunskap om nationella såväl som internationella utvecklings- och forskningsprojekt inom barn- och ungdomskulturområdet.
  • Stärka och utveckla nationella och internationella kontakter inom musik- och kulturskolevärlden.
  • Verka för ett ökat statligt engagemang för musik- och kulturskolan.

 

SMoKs plattform (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd).pdf

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*