Likabehandlingsplan

I denna plan har två planer sammanförts till en; en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen).

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Likabehandlingsplan 16_17