Likabehandlingsplan

I denna plan har två planer sammanförts till en; en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen).

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Likabehandlingsplan 18_19