Kulturstrategi för barn och unga

Kulturstrategi för barn och unga gäller 2016-2019. Ansvariga för strategin är bildningsnämnden, kulturnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Fokus ligger på kultur för, med och av barn och unga

FÖR Alla barn och unga i Katrineholms kommun hargod tillgång till kulturupplevelser.

MED Alla barn och unga i Katrineholms kommunhar goda möjligheter till kulturskapande.

AV Alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter

Kulturstrategi för barn och unga - Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*