Lektioner, konserter och övningar

Föreställningar, utställningar och konserter är betydelsefulla aktiviteter hos oss. De är viktiga för att dina studier ska bli roliga och lyckosamma.

Vi vill att våra elever ställer upp i så hög grad som möjligt på dessa aktiviteter.

Våra lärare ger dig kunskaper på lektionen, men för att du sedan ska utvecklas på ett bra sätt måste du även öva hemma. Din lärare hjälper dig att hitta bra former för övningen. Som förälder så har du också en viktig och stödjande roll när det gäller övningen för ditt barn.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*