Avgifter

Terminsavgiften skickas hem till dig en gång per termin.
Om annat inte anges fortsätter kursen automatiskt nästa termin och du behöver inte anmäla dig igen.
Vill du avanmäla dig måste du göra det senast 31 september (hösttermin) respektive 31 januari (vårtermin) för att slippa betala avgift.

Ämne

Avgift

Ämneskurs i Musik, Bild&Form, Kulturmix och Skrivarkurs
(syskonrabatt 25% från andra barnet och 50% för tredje barnet)

600 kronor
Musik- och sångkurser för förskolebarn
 
300 kronor

Orkester/Ensemble/Kör
(ingen avgift för elev som går ämneskurs instrument/sång

300 kronor

Instrumenthyra

300 kronor

Fördjupningslinjen/Musikallinjen

1200 kronor
Ämneskurs för elever som ej är folkbokförda i Katrineholms kommun 2400 kronor
Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*