Anmälan

Vi är en kulturskola för alla.
Mycket av vår undervisning sker i små grupper eller till och med individuellt. Det ger oss goda möjligheter att skräddarsy aktiviteter efter personliga behov.
För att lyckas så bra som möjligt vill vi gärna ha hjälp och tips av dig och din familj om just dina förutsättningar och önskemål.
Skriv direkt till Kulturskolans samordnare: Lotta Asplund, charlotta.asplund@katrineholm.se eller ring telefonnummer: 0150-57 300, eller kulturskolans chef Lennart Ejeby, e-post:lennart.ejeby@katrineholm.se eller ring telefonnummer 0150-48 82 16.

Vi kan ta in elever när som helst under läsåret om lediga platser uppstår. 
Vi har ett begränsat antal platser därför kan du få vänta ett tag på din plats.

Ämneskurserna planeras normalt för 28 lektionstillfällen per läsår och vi garanterar 24 tillfällen.

Du har alltid möjlighet till två prova-på tillfällen innan du bestämmer dig för att fortsätta. Från tredje lektionen betalar du full terminsavgift.

Om annat inte anges fortsätter ämneskursen automatiskt nästa termin och ny anmälan är inte nödvändig.
Avanmälan måste ske senast 30 september (hösttermin) respektive 31 januari (vårtermin), annars får du betala full terminsavgift.

Anmäl dig direkt på webben

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*