Anmälan

Vi kan ta in elever när som helst under läsåret om lediga platser uppstår. 
Vi har ett begränsat antal platser därför kan du få vänta ett tag på din plats.

Ämneskurserna planeras normalt för 28 lektionstillfällen per läsår och vi garanterar 24 tillfällen.

Du har alltid möjlighet till två prova-på tillfällen innan du bestämmer dig för att fortsätta. Från tredje lektionen betalar du full terminsavgift.

Om annat inte anges fortsätter ämneskursen automatiskt nästa termin och ny anmälan är inte nödvändig.
Avanmälan måste ske senast 15 september (hösttermin) respektive 31 januari (vårtermin), annars får du betala full terminsavgift.

Anmäl dig direkt på webben

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*