Praktisk information

Anmälan görs lättast här på vår hemsida. Du kan även anmäla dig på separat blankett som du hämtar här. Vi kan ta in elever när som helst under läsåret om lediga platser finns. Eftersom antalet platser på Kulturskolan är beggränsat kan det hända att du får vänta ett tag på din plats.

Kötiden räknas från hösten det år du innehar rätt startålder.

Ämneskurserna planeras normalt för 28 lektionstillfällen per läsår och vi garanterar 24 tillfällen. I samband med nystart på kurs erbjuds två prova-på-tillfällen.

Kontakt

Telefon: 0150-573 00
Telefax: 0150-572 98
E-post: kulturskolan@katrineholm.se
Karta: Hitta till Kulturskolan

Besöksadress

Malmgatan 20
641 32 Katrineholm

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Evenemang

Inga händelser hittades