Nicka Fröberg

Vad arbetar du med på Kulturskolan?
Jag undervisar i musik, oftast med klasser och grupper på lågstadiet. Jag är mest ute på skolorna. Gilalr att jobba med grupper.

Hur länge har du arbetat här?
Jag började arbeta här i Katrineholm hösten 1983!

Har du varit elev själv på Kulturskolan?
Jag började på blockflöjt i 2:an och i 4:an fick jag äntligen börja på fiol! ...men blockflöjten hänger med än

Det bästa med att arbeta på Kulturskolan?
Omväxlingen! Nya barn och nya uppgifter hela tiden.

Vad gör du om 10 år?
Ungefär samma som nu hoppas jag

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*