Translate/översätt

Translate with Google Translate

Translate this website with Google Translate. Select your language in the drop down menu. However we can´t guarantee the accuracy of the translation. Use the button below to choose your language and the entire website will be translated in a few seconds. We combine this with professionally translated texts in English on selected pages, see meny to the left.

Översätt med Google Translate

Översätt webbplatsen med Google Translate. Välj språk i rullgardinsmenyn. Vi kan dock inte garantera riktigheten i översättningen. Använd knappen nedan för att välja språk och hela webbplatsen kommer att översättas inom ett par sekunder. Vi kombinerar detta med professionellt översatta texter till engelska och på utvalda sidor, se länk till vänster.

Tillbaka till www.katrineholm.se/kulturskolan.

Hjälpfunktioner Powered by Google translate
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*