Kulturskolans Områdesråd

Precis som alla andra skolor har också Kulturskolan ett områdesråd.
I Kulturskolans områdesrådet 2016 är följande personer representerade:

Kulturskolerepresentanter:
Lennart Ejeby, rektor
Lotta Asplund, samordare
Eva Annfält, lärare

Föräldrarepresentanter:
Astrida Merdovic
Cecilia Franssen
Maria Svenberg

Elevrepresentant:
Selma Merdovic

Lärarrepresentanter:
Eva Annfält

Politikerrepresentant:
Ylva G Johansson

----------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 20110309.pdf

Minnesanteckningar 20110406.pdf 

Minnesanteckningar 20111129.pdf

Minnesanteckningar 20120313.pdf

Minnesanteckningar 20120926.pdf

Minnesanteckningar 20130306.pdf

Minnesanteckningar 20150929.pdf

Minnesanteckningar 20150127.pdf

Minnesanteckningar 20160127.pdf

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*