Simon Hassle

Simon Hassle

 

Vad betydde tiden i musik/kulturskolan för dig?

För mig betydde tiden på kulturskolan i Katrineholm otroligt mycket har jag insett så här i efterhand, just när jag tog lektioner på kulturskolan kändes det som vilken fritidssyssla som helst men nu några år efter så inser jag vilken betydelse skolan haft för mig i mitt musicerande. Jag började spela trummor på Kulturskolan och det har hjälpt mig väldigt mycket, även som sångare

Berätta kort om vad du gjort efter tiden i musik/kulturskolan?

Efter Kulturskolan började jag på musikgymnasiet DeGeer i Norrköping, efter det har jag börjat på mitt soloprojekt med Cosmos Studios och är medlem i kören OneVoice.

Vilka planer har du framöver?

Planerna framöver är att göra en så bra platta som jag bara kan , hitta mig själv i min musik och att utvecklas ännu mer, att bli den bästa sångaren som jag kan bli. Ett evigt lärande.

Vill du ge något råd till dagens elever?

Lyssna! Ta in allt du kan, lär dig ta kritik, lär dig att inte slås ner av negativ kritik utan försök istället se det positiva i allting. Kritik är något bra, inte något som man ska frukta. Istället för att vara rädd för vad någon ska säga om ditt framträdande, försök att se fram emot att se vad folk tycker om dig och ditt framträdande efter en föreställning. Det finns så mycket jag skulle vilja säga, men i det stora hela handlar det bara om att ha så roligt som möjligt, det är det som musik handlar om.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*