10 oktober 2012

Skapande skola

Katrineholms skolor har sökt och fått 350.000 kr från Kulturrådets Skapande skola-medel för läsåret 2012/13. Pengarna från Kulturrådet ska stärka samarbetet mellan kulturlivet - aktiva kulturutövare och pedagoger - och skolan.

Pengarna kommer att användas till fem olika pedagogiska projekt och en konferens:

Wow! på Nyhemsskolan
Estetiskt lärande i alla ämnen. Lärarna arbetar tillsammans med konstnärer och pedagoger från Kulturskolan för att ta fram estetiska perspektiv i undervisningen.

Instrumentspel på Särskolan Ängen
Kulturskolan erbjuder instrumentlektioner för eleverna på särskolan Ängen. Det finns chans att spela gitarr, fiol, piano och eventuellt fler instrument.

Blåsverkstad på fritids
På Skogsborgsskolans fritidshem erbjuds de äldre eleverna att spela i blåsverkstad. Man spelar på klarinett och kornett.

Berättartältet
En berättare slår upp sitt berättartält, en ”tipi”, på Östra och Västra skolornas skolgårdar. Eleverna får höra berättelser från hela världen. De tränas att berätta själva och ska senare få berätta för de yngre barnen.

Svenska, historia och matte med arkeologen
På Sköldinge skola har man under flera år studerat sin närmiljö vid gruvan. I år får man chansen att göra utgrävningar vid gruvbostäderna tillsammans med arkeologer från Sörmlands museum.

Konferens om kultur i skolan
Skolornas kulturombud och alla rektorer m fl samlas till en heldagskonferens 29 november. Då kommer estetiska perspektiv i läroplanerna att belysas. Dansmatte som metod presenteras, Scenkonst Sörmland presenterar vad man kan göra i samarbete med skolorna. Man ska också diskutera hur kulturens roll på skolorna kan stärkas.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*