19 april 2012

Nu bildar vi en RUM-förening

Vad är RUM?

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en riksorganisation för barn och ungdomar som spelar ett instrument, sjunger, dansar, drillar eller spelar musikteater.
Förbundet har ca 40 000 medlemmar som finns i 500 föreningar över hela landet.
En förening kan vara allt från medlemmarna i en 

 • ensemble
 • kör
 • orkester
 • dansgrupp

De flesta, ca 35 000, av RUM:s medlemmar är 7-25 år, vilket är den ålder på medlemmar som ett ungdomsförbund kan få statsbidrag för. Men RUM:s medlemmar är allt från 1-95 år.

RUM anordnar bland annat:

 • kurser
 • konserter
 • workshops
 • festivaler

och mycket annat för våra medlemmar. Som medlem i RUM kan man få rabatter på kurser, man får tidningen RUM'ba hem i brevlådan, som förening får man möjlighet att lägga upp information om sina evenemang på RUM's hemsida med mera

RUM är en ideell organisation med en styrelse och landet är indelat 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse dom ger sina medlemmar råd i musikaliska, organisatoriska och ekonomiska frågor och arbetar för att hjälpa och stödja enskilda gruppers utbildning och utveckling.

RUM ser som sin uppgift att förmedla kontakter mellan musikintresserade både inom landet och utomlands och de påverkar myndigheter i frågor som rör musikintresserade ungdomar.

Kulturskolan i Katrineholm bildar nu en lokalförening av RUM.

 Det finns många förmåner man får ta del av, men inga förpliktelser.
I det första steget har vi tänkt att följande ska erbjudas medlemskap:

 • orkester
 • ensemble
 • körmedlemmar

För att bli medlem ska man bekräfta med sin namnteckning på en namnlista som vi låter rotera i grupperna under vecka 16 och 17.

Observera att det är helt frivilligt för individen att gå med eller avstå. Man låter helt enkelt bli att skriva sin namnteckning eller så meddelar man till Kulturskolans expedition om man inte önskar bli medlem.

Kontaktuppgifter

Lennart Ejeby
Rektor
E-post:lennart.ejeby@katrineholm.se
Telefon:0150-48 82 16

Lotta Asplund
Administratör
Telefon: 0150 - 573 00
E-post: lotta.asplund@katrineholm.se


 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*