27 mars 2013

Ingen undervisning måndagen den 8 april

Alla lektioner är inställda måndagen den 8 april då hela Kulturskolans kollegie åker till Uppsala på konferens.

Genom projektet "Kulturskola 2030" vill SKL och SMoK formulera vilken roll musik- och kulturskolan – landets största barn- och ungdomskultursatsning – kommer att ha år 2030. Syftet med projektet är att synliggöra på vilket sätt en offentligt finansierad pedagogisk kulturverksamhet bör vara utformad, innehållsmässigt och organisatoriskt, för att möta barns och ungdomars kulturutövande.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*