3 april 2012

Färgspel på Kulturskolan

Hur låter rött? Hur ser en stor klang ut?

Måndagen den 23 april har fem tvärflöjtselever lektion tillsammans med en grupp bildelever. Tanken är att göra ett experiment ihop.

Flöjtisterna får inga noter utan en bild att utgå från när de spelar. Bildeleverna ska under tiden de hör flöjtisterna spela försöka måla det de hör.

Efteråt tittar och lyssnar vi tillsammans -känner vi igen oss i varandras uttryck?

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*