Enkätundersökning

I mars 2010 besvarade elever i årskurs 2 på Duveholms- och Lindengymnasiet samt årskurs 7 och 9 på Södra skolan en webbaserad enkät om vad de gör på sin fritid och vad de vill att den nya ungdomsverksamheten vid Lokstallarna ska innehålla.

Enkätundersökningen gjordes i samarbete mellan Barn- och ungdomsprojektet och Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholms kommun. Elever från fritidsledarprogrammet vid Kjesäter Folkhögskola fanns tillgängliga vid de tillfällen som enkäten besvarades.

Nyfiken på att läsa en sammanfattning av resultatet? Se då pdf filerna till höger.

Skicka ett tips om sidan till någon