Detta är Lokstallarna

Ritning över Lokstallarna

Bilden visar hur Lokstallarna ser ut.

De 4 stallar som är rödmarkerade är färdiga. Verksamheten i dessa stallar vänder sig främst till unga i åldrarna 13 till 25 år. Här finns ett café med utställningsyta samt ett intilliggande scenutrymme med oändliga möjligheter.

De 4 lokstallar som är beigemarkerade inrymmer skaparverkstäder, inspelningsstudio, replokaler och anpassningsbara projektrum.

De stallar som på bilden är grönmarkerade används bland annat som verkstad för de personer som arbetar med ombyggnationen av Lokstallarna.

Stallarna 1-11 kommer i framtiden att användas som lokaler för järnvägshistoria och annan kulturell verksamhet. Det finns idag inget beslut på vilka verksamheter som kommer att finnas i dessa stallar.

På vändskivan som är markerad som en cirkel på bilden planeras en utomhusscen att byggas.  

Skicka ett tips om sidan till någon