Soffor, borg, fönster på öppna ytan

Öppna ytan

I det här rummet finns soffor samt ett större bord med stolar. Ett öppet rum med mycket ljus där din inspiration och kreativitet kan få flöda.

Skicka ett tips om sidan till någon