Ungdomsledarstipendium

Kommunen delar årligen ut tre ungdomsledarstipendier på vardera 5 000 kronor. Genom stipendierna uppmärksammas ledare som på ideell basis under längre tid engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter. Det är inte möjligt att få stipendiet mer än en gång.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*