Ungdomsledarstipendium

Kommunen delar årligen ut tre ungdomsledarstipendier på vardera 5 000 kronor. Genom stipendierna uppmärksammas ledare som på ideell basis under längre tid engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter. Det är inte möjligt att få stipendiet mer än en gång.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Föreningsservice
Telefon: 0150-572 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*