Tillbaka Lättläst

Ljusare konst – tryggare stad

Startdatum: 2014-07-01
Slutdatum: 2016-06-30 (pågående)
Målgrupp: Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 25 år 
i Katrineholms kommun. I första hand 
unga kvinnor med utländsk bakgrund.
Finansiär: Boverket
Samarbetspartner:  IM-programmet vid Duveholmsgymnasiet
Projektledare: Elin Selig och Truls Olin

Katrineholms kommun och
kultur- och turismförvaltningen
har fått pengar från Boverket
för att genomföra projektet
”Ljusare konst – tryggare stad”.

Syfte med projekt

Syftet med Ljusare konst – tryggare stad
är att öka tryggheten 
och jämställdheten 
i Katrineholms kommun 
med hjälp av offentlig konst. 
Offentlig konst är konst 
som finns i utemiljön.

Sedan 2007 har Katrineholms kommun
arbetat mycket med offentlig konst. 
Platserna där konstverken finns 
har fått ett högre värde. 

I ljusplanen för Katrineholms kommun
står det att
"forskning visar att fler kvinnor
än män känner sig otrygga
i stadens offentliga rum.
En bra ljussättning för tryggare platser
är därför viktigt
ur ett jämställdhetsperspektiv”. 

I projektet ”Ljusare konst – tryggare stad” 
arbetar vi med både ljus och konst. 

Hur arbetar vi med projektet?

Under projektet samarbetar 
ungdomar med olika konstnärer. 
Till att börja med diskuterar ungdomarna
det offentliga rummet
med fyra olika konstnärer.
Konstnärerna gör sedan skisser
på offentliga konstverk.
En jury väljer ut två av verken
som sedan ska finnas på otrygga platser.

Projektet invigdes i november 2014. 

Under våren och hösten 2015
deltog ungdomar i kommunen 
i diskussions-workshops
om jämställdhet
i det offentliga rummet.

Invigning av ljuskonstverken
kommer att ske i april 2016.
I och med detta avslutas också projektet. 

Projektets totala budget är 1 869 150 kronor
och löper under ett och ett halvt år
från 1 oktober 2014 till 1 maj 2016.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*