Ljusare konst – tryggare stad

Startdatum:

2014-07-01
Slutdatum: 2016-08-30 
Målgrupp: Ungdomar mellan 13 och 25 år i Katrineholms kommun. I första hand unga kvinnor med utländsk bakgrund. 
Finansiär: Boverket
Samarbetspartner:  IM-programmet vid Duveholmsgymnasiet
Projektledare: Elin Selig och Truls Olin

Katrineholms kommun och kulturförvaltningen har fått pengar från Boverket för att genomföra det offentliga konstprojektet ”Ljusare konst – tryggare stad”.

Syfte med projektet

Syftet med Ljusare konst – tryggare stad är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen med hjälp av offentlig konst. 

Hur arbetar vi med projektet?

Sedan 2007 har Katrineholms kommun arbetat aktivt med offentlig konst och det har lett till att platserna där konstverken placerats har fått en unik karaktär, stärkt identitet och ett högre värde. 

I ljusplanen för Katrineholms kommun står det att "forskning visar att fler kvinnor än män känner sig otrygga i stadens offentliga rum. En bra ljussättning för tryggare platser är därför viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv”. 

I projektet ”Ljusare konst – tryggare stad” arbetar vi med både ljus och konst.

Under projektet samarbetar målgruppen med olika konstnärer. Målgruppen diskuterar det offentliga rummet med fyra olika konstnärer. Konstnärerna gör sedan skisser på offentliga konstverk. En jury väljer ut två av konstverken. De två konstverken kommer sedan att sättas upp på platser som målgruppen upplever som särskilt otrygga.

I samband med Katrineholms kommuns satsning "Stad i ljus" i november 2014 invigde kommunen projektet. Genom en promenad mellan Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongen ville kommunen visa att alla människor har rätt till det "offentliga rummet" (vår utomhusmiljö). Vid Ungkulturhuset Perrongen presenterade sedan kulturchef Truls Olin projektet. Besökarna fick också möjlighet att se Andy Best och Merja Puustinens verk, Heart/Hjärta.

Under våren och hösten 2015 deltog ungdomar från Katrineholms kommun i diskussions-workshops om jämställdhet i det offentliga rummet.

Invigning av ljuskonstverken kommer att ske i augusti 2016. I och med detta avslutas också projektet. 

Projektets totala budget är 1 869 150 kronor och löper under ett och ett halvt år från 1 oktober 2014 till 1 maj 2016.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*