KVISK

Startdatum: 2017-04-01
Slutdatum: 2019-05-31 
Målgrupp: Nyanlända kulturarbetare
Finansiär: Europeiska socialfonden
Samarbetspartner:  Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen
Projektledare: Tamara Dwidar Valiente 

KVISK är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt som vill ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige.

​Projektet jobbar i ett parallellt spår inom etableringen. De nyanlända kulturarbetarna som är med i projektet får en språkpraktik inom det område de är utbildade. Detta gör det lättare för dem att lära sig svenska. Dessutom lär de sig det fack-språk de behöver för att kunna arbeta inom området.

​Projektet pågår från den 1 april 2017 till den 31 maj 2019.

Vill du veta mer om projektet? Gå till projektets webbplats (www.KVISK.se).

EUs Logotyp