Konstverket Fru Krokodil i Stadsparken
Tillbaka Lättläst

KONSTiga djur rör på sig

Startdatum: 2014-07-01
Slutdatum: 2015-06-30 (avslutat)
Målgrupp: Nyanlända barn och ungdomar (715 år). 
Finansiär: Kulturrådet
Samarbetspartner:  Interkulturella enheten
Projektledare: Karolina Rochling

Projektet KONSTiga djur rör på sig
skulle främja läsande och språkutveckling
hos nyanlända barn och ungdomar
mellan 7 och 15 år.

Syftet med projektet
var att främja läsande
och språkutveckling
hos nyanlända barn och ungdomar
i Katrineholms kommun. 
Konceptet KONSTiga djur 
anpassades till att passa
nyanlända barn och ungdomar
som gick i skolan
inom den Interkulturella enheten (IKE).

Målgrupp

Nyanlända barn och ungdomar
mellan 7 och 15 år
i Katrineholms kommun.

Hur går projektet till?

Vi använde konst och kreativt skapande
som metod för att inspirera
till att använda språket kreativt. 
Detta skulle kunna vara gynnande
för inlärningen av svenska som andraspråk.
Förutom att läsa
arbetade också deltagarna
med att skapa film.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*