Konstverket Fru Krokodil i Stadsparken

KONSTiga djur rör på sig

Startdatum: 2014-07-01
Slutdatum: 2015-06-30 (avslutat)
Målgrupp: Nyanlända barn och ungdomar mellan 7 och 15 år i Katrineholms kommun
Finansiär: Kulturrådet
Samarbetspartner:  Interkulturella enheten
Projektledare: Karolina Rochling

Projektet KONSTiga djur rör på sig skulle främja läsande och språkutveckling hos nyanlända barn och ungdomar mellan 7 och 15 år.

Syfte med projektet

Syftet med KONSTiga djur rör på sig var att främja läsande och språkutveckling hos nyanlända barn och ungdomar mellan 7 och 15 år i Katrineholms kommun. Projektet var anpassat till att passa barn och unga som gick i skolan inom den Interkulturella enheten (IKE).

Hur arbetade vi med projektet?

Vi använde konst och kreativt skapande som metod för att inspirera till att använda språket kreativt vilket också skulle kunna vara gynnande för inlärningen av svenska som andraspråk. Förutom att läsa arbetade också deltagarna med att skapa film.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*