Integration Katrineholm

Integration Katrineholm

Startdatum: 2012-07-01  
Slutdatum: 2014-06-30 (avslutat)
Målgrupp: Nyanlända ungdomar (1325 år) och ungdomar från majoritetssamhället. 
Finansiär: Europeiska Integrationsfonden
Samarbetspartner:  Länsbildningsförbundet Sörmland och Viadidakt
Projektledare: Elin Selig

Projektet Integration Katrineholm kom till utifrån övertygelsen att ökad förståelse leder till minskad segregering, vilket i sin tur leder till en förbättrad integrering för personer som av olika anledningar flyttat till Katrineholm från andra länder.   

Syfte med projektet

Syftet med Integration Katrineholm var att genom ökad förståelse minska segregering och förbättra integrering.   

Hur arbetade vi med projektet?

I projektet deltog både nyanlända ungdomar och ungdomar från majoritetssamhället och meningen med projektet var att skapa förutsättningar för en bra dialog mellan dem.

Målet var att öka ungdomarnas förståelse för varandra genom att hitta gemensamma nämnare och intressen. De skulle också utveckla sin uppfinningsrikedom och utmana sina föreställningar om de andra. Fokus i projektet skulle vara samtalen, kulturen och förståelsen.

Projektet bestod av fem delprojekt med olika inriktning: 

  • Konst & Kultur
  • Utbildning & Arbetsmarknad
  • Frigörelseprocesser & Uppväxtvillkor
  • Politik & Påverkan
  • Att Mötas & Utvecklas

I de olika delprojekten jobbade deltagarna med olika former av kreativa aktiviteter på ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm.

 

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*