Annika Elmhag på cykeln iklädd ankkostym
Tillbaka Lättläst

Gummi-Lisa

Projektet Gummi-Lisa
var en fortsättning på 
projektet KONSTiga djur 
och ett samarbete
mellan bildningsförvaltningen
och kultur- och turismförvaltningen
i Katrineholms kommun.

Syftet med projektet
var att stärka samarbetet
mellan bibliotek och förskolor,
ge barnen lust till språk och läsning
och ge barnen
en god språklig grund.  

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)
ska förskolan bland annat sträva efter att varje barn:

 • ”Utvecklar intresse för skriftspråket
  samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner.” 
 • ”Utvecklar nyanserat talspråk,
  ordförråd och begrepp
  samt sin förmåga att leka med ord,
  berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
  argumentera och kommunicera med andra.” 
 • ”Utvecklar sin skapande förmåga
  och sin förmåga att förmedla upplevelser,
  tankar och erfarenheter
  i många uttrycksformer som
  lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”

Målgrupp

Förskolebarn i åldrarna 1-3 år 
i Katrineholms kommun.

Hur arbetade vi med projektet?

Under projektet läste
och använde vi
bilderboken 
Gummi-Lisa hittar hem
Vi jobbade med olika estetiska uttryck
och där spelade Katrineholms konsthalls
utställningar en viktig roll. 
Precis som i KONSTiga djur
anpassade vi upplägget
efter förskolans förutsättningar. 

Under projektet höll Annika Mindedal,
språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun,
en kurs för förskolans pedagoger.
Hennes kurs löpte över samma tid som projektet
och kan ses som en fördjupning
av temat litteraturförmedling till små barn. 

Boken

Gummi-Lisa hittar hem är skriven
och illustrerad av Anna Bengtsson.
Boken nominerades till Augustpriset
när den gavs ut 2005.
Idén till boken kommer från
en tidningsnotis om att
en grupp gummiankor siktats på havet.
Var kom de ifrån?
Hade de fallit från en båt?
Det här är ankornas spännande historia!

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Gummi-Lisas projektblogg