Annika Elmhag på cykeln iklädd ankkostym

Gummi-Lisa

Startdatum: Augusti 2014
Slutdatum: Juni 2015
Målgrupp: Förskolebarn i åldrarna 1-3 år i Katrineholms kommun
Finansiär: Kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen
Samarbetspartner:  Bildningsförvaltningen
Projektledare: Annika Elmhag

Projektet Gummi-Lisa var en fortsättning på projektet KONSTiga djur och ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen i Katrineholms kommun.

Syfte med projektet

Syftet med Gummi-Lisa var att stärka samarbetet mellan bibliotek och förskolor, främja barns lust för språk och läsning och att ge barnen en god språklig grund att stå på när de börjar skolan.  

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) ska förskolan bland annat sträva efter att varje barn

  • ”Utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner.” 
  • ”Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” 
  • ”Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”

Hur arbetade vi med projektet?

Under projektet stod närläsning av bilderboken Gummi-Lisa hittar hem i fokus. Vi vävde samman olika estetiska uttryck och Katrineholms konsthalls utställningar spelade en viktig roll för bland annat inspiration. Precis som i KONSTiga djur anpassade vi upplägget efter förskolans förutsättningar. 

Under projektet höll Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun, en kurs för förskolans pedagoger. Hennes kurs löpte över samma tid som projektet och kan ses som en fördjupning av temat litteraturförmedling till små barn. 

Gummi-Lisa hittar hem är skriven och illustrerad av Anna Bengtsson. Boken nominerades till Augustpriset när den gavs ut 2005. Idén till boken kommer från en tidningsnotis om att en grupp gummiankor siktats på havet. Var kom de ifrån? Hade de fallit från en båt? Det här är ankornas spännande historia!

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Gummi-Lisas projektblogg