Tjej som lutar huvudet mot en basketboll och läser en bok
Tillbaka Lättläst

Bokmatchen

Startdatum:

2014-07-01

Slutdatum:

2016-06-30 (pågående)

Målgrupp:

Idrottande barn och unga i Katrineholms kommun

Finansiär:

Kulturrådet

Samarbetspartner: 

SISU idrottsutbildarna, KIF Basket och Kulturrådet

Projektledare:

Lisa Harlin

I projektet Bokmatchen
arbetar Katrineholms bibliotek
tillsammans med idrottsföreningar
i Katrineholms kommun.
De samarbetar för att få fler
idrottande barn och unga
att tycka om att läsa. 

I början av projektet
samarbetar 
Katrineholms bibliotek
med 
KIF Basket. 
Katrineholms bibliotek vill sedan 
samarbeta med andra
 idrottsföreningar.

SISU Idrottsutbildarna
är med i projektet.
De har kunskap
och många kontakter
till idrottsföreningar.
De betalar även
en del av projektet.

Idrottsledare i projektet
som går en utbildning
tillsammans med biblioteket
och SISU idrottsutbildarna
blir ”läscoacher”. 

Tanken är sedan
att skolbibliotekarierna 
ska
arbeta med idrottsledarna 
så att de ska få
hjälp och stöd 
i att läsa tillsammans med
barnen och ungdomarna
i sin förening.

Idrottsledarna kan sedan
fortsätta läsarbetet
när de arbetar med
föreningens värdegrund
eller när de arbetar med
att skapa en god laganda.

Idrottsledarna, SISU idrottsutbildarna
och bibliotekspersonal
arbetar tillsammans
för att hitta böcker att läsa. 

Under projektet
provar vi olika saker
som kan skapa lust att läsa.
Bland annat har vi haft besök
av författaren Niklas Krog.

Genom att arbeta på detta sätt
kan barnen och ungdomarna
som gillar idrott
även få lust att läsa.
De får dessutom
fler läsande vuxna förebilder
vilket kan öka läslusten.

Är du med i en förening
och vill vara med i projektet
kan du skicka e-post till
projektledare Lisa Harlin:
(
lisa.harlin@katrineholm.se).

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*