Tjej som lutar huvudet mot en basketboll och läser en bok

Bokmatchen

Startdatum: 2014-07-01
Slutdatum: 2016-12-31 (avslutat)
Målgrupp: Idrottande barn och unga i Katrineholms kommun
Finansiär: Kulturrådet
Samarbetspartner:  SISU idrottsutbildarna, KIF Basket (2014-072015-06)
Projektledare: Lisa Harlin

I projektet Bokmatchen arbetade Katrineholms bibliotek tillsammans med idrottsföreningar i Katrineholms kommun för att väcka läslust hos idrottande barn och unga. 

Syfte med projektet

Syftet med Bokmatchen var att skapa en metod för att kunna arbeta läsfrämjande med idrottsföreningar.

Hur arbetar vi med projektet?

I första delen av projektet samarbetade Katrineholms bibliotek med KIF Basket. Förhoppningen var att andra idrottsföreningar i Katrineholms kommun ska delta i projektets senare delar. 

SISU Idrottsutbildarna var med i projektet och bidrog med kunskap om och kontakter till idrottsföreningar. De stod även för en del av kostnaderna.

De idrottsledare i projektet som deltog i en utbildning tillsammans med biblioteket och SISU Idrottsutbildarna blev ”läscoacher”Tanken var sedan att skolbibliotekarier skulle arbeta med idrottsledarna så att de fick hjälp och stöd i att läsa tillsammans med barn och ungdomar i sin förening. Idrottsledarna, SISU Idrottsutbildarna och bibliotekspersonal samarbetade kring att ta fram lämplig litteratur

Ett sätt för idrottsledarna att fortsätta läsarbetet med barnen och ungdomarna var att kombinera läsningen med föreningens värdegrundsarbete. De kan även använda läsningen när de arbetade med att skapa en god laganda.

Under projektet provade vi olika aktiviteter som kunde väcka lust att läsa. Bland annat hade vi besök av författaren Niklas Krog. Genom att arbeta på detta sätt fick barnen och ungdomarna en ny arena för läsning där lusten redan fanns i form av ett idrottsintresse. De fick dessutom fler läsande vuxna förebilder vilket ytterligare kunde öka läslusten.

Utgångspunkten för projektet var att kombinationen idrottsintresse, läsning och vuxna förebilder kunde skapa lust att läsa. 

Har du frågor? Kontakta projektledaren Lisa Harlin på lisa.harlin@katrineholm.se.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*