Två tecknade får som går till skogen

Olof Landström och Lena Landström

Bästis och bundis med Bu och Bä

Startdatum: 2015-09-02
Slutdatum: 2016-02-29
Målgrupp: Barn i förskolan i Katrineholms kommun. 
Finansiär: Kultur- och turismförvaltningen, Bildningsförvaltningen
Samarbetspartner: 

 

Projektledare: Annika Elmhag, Linda Göth och Anette Hellgren

Bästis och bundis med Bu och Bä var det tredje projektet där Katrineholms bibliotek samarbetar med Katrineholms förskolor. 

Syfte med projektet 

Syftet med Bästis och bundis med Bu och Bä var att stärka samarbetet mellan bibliotek och förskolor, främja barns lust för språk och läsning och att ge barnen en god språklig grund att stå på när de börjar skolan. 

Hur arbetar vi med projektet?

Projektet utgick från bilderböckerna om Bu och Bä av Lena och Olof Landström. Förutom högläsning, samtal och sång kring böckerna jobbade vi med digital teknik. Genom det digitala ville vi väcka läs- och berättarlusten hos fler. Vi ville även bygga digital kompetens redan i förskoleåldern.

Parallellt med projektet har förskollärare, barnskötare och barnbibliotekarier haft möjlighet att gå kursen Litteraturläsning i förskolan. Kursen gav en fördjupning av temat litteraturförmedling till små barn. Kursansvarig var Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*