Ett konstverk från utställningen Symbios

Yvonne Thörnqvist

Symbios
18 mars–23 april


Yvonne Thörnqvist återkommer ständigt till skogen, träden, kottarna och den mjuka mossan i sina arbeten. Hon väcker frågor kring om vi människor har en kollektiv längtan tillbaka till en tillvaro i symbios med naturen. Är vår upplevelse av naturen i stort sett densamma?

 


 

Skicka ett tips om sidan till någon