Ett färglatt konstverk

Anna Svensson

Sunny Afternoon
26 augusti–30 september

"Det första jag tänker på är hur målningarna inte är rumsliga. Informationen står att finna längst framme på duken. Formerna sträcker sig ibland ut från bilden men aldrig inåt och bakåt. Objekten står på golvet och skapar ett rum. Klart är att verken helt saknar syre. Och jag kan inte sluta titta på dem." 

Sara Walker


Anna Svensson samarbetade under flera år med Galleri Mårtensson & Persson där hon har haft separatutställningar i Båstad (2006) och i Stockholm (2007). Hösten 2016 deltog hon i den uppmärksammade grupputställningen ”Women don´t paint very well” på hangmenProjects. Hon har även ställt ut på Ystads konstmuseum (2004) och på flera konsthallar i Sverige samt internationellt.

2007 fick hon sitt första gestaltningsuppdrag genom Statens konstråd i samarbete med Köpings kommun. Hösten 2008 stod gestaltningen till Karlbergsskolan i Köping klar och därefter har hon genomfört flera stora gestaltningsuppdrag bland annat till Södertälje polishus (2014) på uppdrag av Statens konstråd samt varit inbjuden till flera stora tävlingar.

I Katrineholm har hon utfört en gestaltning till Lövåsgårdens äldreboende (2013).

Under 2017 arbetar hon med utförandet av tre nya gestaltningar varav en är hennes hittills största. Den ska placeras utomhus intill ett nybyggt Idrottscentrum i Varberg hösten 2017. 

Anna Svensson är född 1973 i Göteborg och uppväxt i Valdemarsvik. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (MA 2002) i Stockholm där hon nu bor och arbetar.

Skicka ett tips om sidan till någon