Konstverk av Urban Engström

Urban Engström

Då och NU

15 oktober–20 november

"Jag har arbetat som konstnär i nästan 40 år.

Fortfarande är det de processer som styr den grafiska eller målade bilden eller skulpturens framställning som fascinerar mig. 

Som ung konststudent mötte jag tidigt konstens olika uttryck, först vid Konstfackskolan sedan Konsthögskolan i Stockholm.

De olika grafiska teknikernas hemligheter och möjligheter fascinerade mig; torrnålens direkthet, etsningens kraftfulla process; skoningslös och direkt på plåtens oskyddade ytor, akvatintens målande möjligheter, och träsnittets skulpturala karaktär.

Med hjälp av grafiken kunde jag för första gången framställa bilder som stod i direkt samklang med vad jag ville utrycka. I grafikens natur ligger också en stor del av intimitet och privat förhållningssätt något som jag kunde sjunka in i och fördjupa mig.

Med tiden uppstod behovet att skaffa sig större fysisk kontroll  vid arbetet med bilderna, vilket ledde till skulpturen som ett naturligt val, då det skulpturala i verken blev allt viktigare.

Idag står jag med ena benet i den Svenska grafik myllan och med det andra benet i teckningens väl uppgrävda fåra. Min kropp balanserar någonstans där mitt i mellan som en skulptural motvikt mellan klassisk skulptur och nyskapande mc skulptur. Ovanför allt detta svävar huvudet likt en ballong.

I mitt arbete som  konstnär har kanske möjligheterna blivit fler men skillnaderna kanske inte är så stora som man tror när man tittar 40 år tillbaka och jag vet att jag kan skapa något intressant inte då bara för mig utan även för andra!

Urban Engström, Sparreholm 2010"

Skicka ett tips om sidan till någon