Man som röker på en grusväg

Geska & Robert Brečević

Geska och Robert Brečević 
faller bild och skugga

5 februari-6 mars

Geska och Robert Brečević (Performing Pictures) presenterar i denna utställning en samling säregna skepnader; bilder som uppträder. Utgångspunkten är fotografiska fragment av det stelryggade fall som konstnärerna under mer än ett årtionde återkommande gestaltat i film och videoinstallationer. I utställningen visas också illuminerade altarskåp där man under skuggornas flykt kan se skenet av borttynande helgon.

Som autodidakta antropologer söker Geska och Robert Brečević i anekdotiska mikroberättelser spränga gränserna mellan det fasta och det rörliga i bildkonsten. De rör sig fritt mellan film/video, fotografi och skulptur. Utanför den västerländska huvudfåran av samtidskonst samplar de från litteraturen, botaniserar bland landsbygdsbarockens kyrkokonst samt bygger vidare på en tradition av mexikansk arte popular. Hänvisade till källforskning samt egna empiriska studier konstruerar de och rekonstruerar gamla och nya uttrycksformer av och för folkligt bruk.

Duon Performing Pictures (Geska och Robert Brečević) som bildades 2004 är verksam i Stockholm, Kroatien och Mexiko.

Paret har var för sig och på olika sätt arbetat med filmskapande, scenografi och kostymdesign, film och teaterkritik, reportageskrivande och speldesign. Med dessa erfarenheter i bagaget bygger de världar med uppdiktade karaktärer i blandad teknik och media. Deras kortare-än-kortfilmer är uppbyggda som fysiska objekt, ofta uppförda på platser av offentlig eller allmän karaktär: i vänthallen på  Stockholms centralstation, i ett utkikstorn på en före detta sovjetisk armébas, en entrésal på en bank i Istanbul. Verken skapar ofta en känsla av intimitet och överraskning – som lockar och ibland provocerar. Performing Pictures verkar både som konstnärer och som forskare inom det konstnärliga fältet. Sedan 2008 samarbetar Geska och Robert Brečević med en självförsörjande kollektivverkstad i södra Mexiko. Här har en del av deras studier handlat om mänsklig rörelse i samband med ekonomisk migration och religiösa pilgrimsfärder. 

Skicka ett tips om sidan till någon