Texten Decembersalong och en blå julkula

Decembersalong 2016

3 december–15 januari


Årets Decembersalong är den fjärde i rad där Katrineholms konsthall tillsammans med 
Västra Södermanlands Konstförening bjöd in konstnärer från Västmanlands län, Östergötlands län, Örebro län och landskapet Södermanland att delta i detta länsöverskridande konstevenemang.

Glädjande är att samtliga inbjudna län är representerade, men med en viss övervikt för Sörmland. Juryn har i sitt val försökt att ge en bild av de uttryckssätt och material som finns bland de inlämnade verken, samtidigt med vikt lagd på ett visst kvalitetstänk. Detta har skapat en bredd och variation bland de valda verken som ger de jurybedömda konstsalongerna sitt signum.

Årets jury bestod av Simone Schmid, chef för Wetterlings galleri, Stockholm och Zandra Ahl, rektor vid Beckmans designhögskola.

Av de 104 konstnärer som ansökt valde juryn ut 35 konstnärer att representera årets salong.

 

Antagna konstnärer till Decembersalong 2016

Mats Andersson

Victoria Cleverby

Peter Dewoon

Vivianne Edorson

Clara Ericson

My G. Eriksson

Nick Furderer

Åsa Grennvall

Tomas Gustavsson

Berit Hammarbäck

Lisa Holmgren

Emma Jönsson

Siri-K Karlsson

Vesa Lahtinen

Carin Lundblad

Lena Neander

Julius Nord

Märta Nordlund

Christer Norrström

Britt-Marie Oskarsson

Sirje Papp

Gabriella Plånborg

Ulf Rehnholm

Rita Rockenlid

Lennart Ström

Kerstin Svensk Larsson

Ohla Söderlund

Agneta Taube

Susanne Torstensson

Clara Waller

Anders Wallgren

Dan Wedegren

Roger Rey Yates

Lars Göran Yeudakimchikov Malmquist

Ola Öhlin

Skicka ett tips om sidan till någon