Konstverk av SIMKA

SIMKA

underUndret

28 augusti–4 oktober

Frihet och frågan om vad är vad, när och hur?
Konstens olika dimensioner: underUndret – finns det - i blicken? eller..............
underUndret mellan huden under lagren av historien / undret i mänskligheten under Undret i köttet i formen i blodet underUndret mellan länderna mellan fantasi och verklighet möter konsten frågorna blickarna i blicken i kropp i skulptur.
underUndret i myllans skav och skovet i konsten i installationen i det konkreta i underUndret i drömmen i det politiska i nuet underUndret mellan raderna finns konsten.

SIMKA är projektnamnet för bildkonstnärerna Simon Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet.
"Genom SIMKA kombinerar vi vårt kunnande från bildkonst, scenografi och landskapsarkitektur.
Centralt för vårt arbete är undersökandet och skapandet av olika rum och platser för mänsklig interaktion. Vi rör oss i spänningsfält mellan urbanitet och natur, fiktion och vanevärld. Verken är mer eller mindre permanenta, placerade i luckorna, de solitära eller upplösta rummen hos den offentliga eller privata sfären. Vi har de senaste åren arbetat med performans på film."

Skicka ett tips om sidan till någon