Inzoomning av en silvrig skulptur.

Hanna Stahle

Metropolis

11 april-16 maj

I utställningen Metropolis gör Hanna Stahle en serie betraktelse över civilisationen, dess villkor och konsekvenser.

Centralt i utställningen finns installationen Hjärnkontoret i ett uppbyggt rum på 15 kvadratmeter. Det tycks vara härifrån allt styrs. En verksamhet pulserar innanför dörrarna och ur väggtelefonen hörs någon, inte  helt nöjd, försöka meddela sig med makthavaren på hjärnkontoret. 

Ett tiotal skulpturer ger fler perspektiv på samhället, de utgör scener som bär spår av mänsklig verkan. Bland byggnader och topografi syns flödesvägar för samhällsfunktioner, livsviktiga organ och förtätningar.  Vår längtan efter frihet och rättvisa går en svår balansgång mot maktintressenas önskan att ha kontroll. Finns det frihet? Går det att ha kontroll?

 

Hanna Stahle f.1964, är utbildad på Konstfack, arbetar med skulptur och installationer. Hon har  gjort ett flertal offentliga uppdrag för bland annat Statens konstråd/Sala kommun, Västerbottens läns landsting, Nacka kommun och nu senast för Eskilstuna kommun (Köpmangatan) som sattes upp i augusti.

Skicka ett tips om sidan till någon