Frode Gundorf Nielsen

Installation av Frode Gundorf Nielsen

Frode Gundorf Nielsen

31 augusti - 6 oktober

Frode Gundorf Nielsen fascineras i sitt konstnärskap av ljud. Ljud som kommer från mekaniska instrument och installationer. Hans konst består av skulpturer där varje verk har sitt eget inbyggda ljud. Tillsammans bildar de en serie rytmiska slingor eller böljande melodier. Vattenorgeln bubblar medan verket bredvid stillsamt steppar mot torrt trä. Allt är förinställt och sker automatiskt när man rör sig genom rummet.

Frode Gundorf skapar först sina instrumentalliknande verk för att sedan programmera in ljuden och bearbeta dessa i datorn. Även vattnet styrs av teknik och vi ser vattendroppar tränga upp ur verken. Avloppsrör och plastslangar har fått bygga stommen till Vattenorgeln medan andra verk är skapade av bland annat glasflaskor och plåtkar. Endast fantasin sätter gränser.