Estetiska programmet bild, åk 3 på Duveholmsgymnasiet, tema människa

5 maj – 25 maj

Tema Människa heter årets utställning som Estetiska programmet bild, åk 3 på Duveholmsgymnasiet, kommer att visa. Temat kommer att gestaltas både digitalt och med mer traditionella tekniker.

Frågeställningen vi har arbetat kring är bland annat; Vad är en människa? Är vi bara en kropp eller är vi något mer? På temat människa kan man arbeta både på ett ytligt och ett djupare plan. Är vi bara ännu en djurart eller är vi skapelsens krona, härskaren över alla andra djurarter, med rätt att äga, utnyttja och förstöra? Är vi ett objekt som skall följa tidens kroppsideal eller är vi en varelse med tankar, känslor och identitet.

Samtidigt visar åk 1 bild arbeten från projekt under vårterminen i grafik delen av konsthallen.