Ingela Svensson arbetar med ett väggkonstverk.

Ingela Svensson arbetar med ett väggkonstverk. Foto G. Omnell.

Ingela Svensson

15 januari – 6 februari

Ingela Svensson återkommer gärna i sina bilder till vardagliga händelser och den mänskliga kroppen. Kroppen och dess kroppsdelar får gestalta känslor, identitet och frågeställningar. I andra bilder fungerar rummet som en ram eller en scen för interaktion mellan gestalterna som befinner sig där. Bilderna skildrar reaktioner och motsatsförhållanden som kan uppstå i samspelet mellan oss människor. Ingela Svenssons väggteckningar är platsspecifika. De tecknas direkt på väggen under de förutsättningar som finns där de utförs. Bilderna existerar under utställningstiden och målas sedan över. Katrineholm är den sjätte staden som får låna en unik teckning. En bild som i sin helhet endast blir bevarad på fotografi eller i betraktarens minne.

OBS! Visning torsdag 20 januari kl 18