curlers av Anita Larsson

curlers av Anita Larsson

Grafiska Sällskapet 100 år - Medlemsutställning

10 december – 22 januari

Grafiska Sällskapet bildades 1910 och är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige.

Inför Sällskapets hundraårsjubileum bjöds alla verksamma medlemmar in för att delta med en bild i ett fast yttre format. Jubileumsutställningen består av över 300 bilder. De visar den mångfald av uttryck och tekniker som är aktuella i dagens konstgrafik – allt från torrnål till datorbaserade bilder. Utställningen är som ett nedslag i grafikverkstädernas verklighet runt om i Sverige, där allt samsas och utvecklas, och visar en myckenhet av grafiska tryck – som ett kalejdoskop av den grafiska bildens styrka.  Under 2011 har utställningen visats i en landsomfattande turné och når sitt slutmål på Katrineholms kulturhus under december 2011.

OBS! Visning 15 december kl 18