Mattias Norström

27 mars - 30 april

Foto innifrån Inverted tower

Mattias Norström har under de senaste åren arbetat med skulpturer som närmar sig installation. Ur naturmaterial bygger han stora objekt med starka uttryck och genuin hantverkskunskap. Han använder sig av naturen för att illustrera människans sociala spel och behov av kontroll.

Han hämtar också inspiration från sportvärlden och människors vilja att få bekräftelse och vinna ära, och det finns inslag av våld och religion i flera av hans verk.

Kontaktperson

Konstansvarig Sofia Lycke
Telefon: 0150-569 97
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konstansvarig Sofia Lycke
* = Obligatorisk uppgift
*