Karin Ögren, måleri - 2 decennier

23 januari - 21 februari

Gåtan.
Hur ett universum uppstår ur summan av tillslutna partiklar. Hur ljuset träder fram mellan rastrets punkter, och hur en gestalt träder emot oss där inne. Hur en värld, en öppning, föds fram ur det stumma och slutna.
Karin Ögrens måleri tycks inrätta sig på samma gräns, i samma tvetydiga position som ögat: mitt emellan kikhål och klot, materialitet och transparens, öppning och slutenhet. Likt veckbildningen i en klädnad materialiserar hennes bilder kontinuiteten mellan mörker och ljus, framträdande och tillbakadragande, synlighet och osynlighet, vara och ickevara...

Kontaktperson

Konstansvarig Sofia Lycke
Telefon: 0150-569 97
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Konstansvarig Sofia Lycke
* = Obligatorisk uppgift
*