Tidigare Utställningar 2008


KIKK:s nya medlemmar

12 januari - 3 februari

Helena Elfgren 
Peter Thörn
Kate Shakespeare 
Madara Vaska Olin 
Ola Öhlin 
Samarrangör: KIKK  


Niklas Mulari, "My Garden and Me"

9 februari - 2 mars 

För Niklas är inte det naiva nödvändigtvis figurativt. I sitt måleri arbetar han mestadels med en abstrakt bildvärld. Processen är oftast lekfull, något som återspeglas i bilderna. Han arbetar sällan utifrån en färdig skiss, utan visualiserar en bild och tänker stegvis framåt. Niklas arbetssätt är oftast intuitivt och spontant, där friheten är viktig.


 

Hans Arnold, Illustrationer

9 mars - 30 mars

Samarrangör: Västra Sörmlands Konstförening


Duveholms gymnasiet, "Fantasi"

5 april - 19 april

Elever från estetiska programmet, bild och form, Duveholmsgymnasiet.


LEK, en allvarlig utställning

Photograf, Lisa Thanner, Göteborgsposten från LEK28 april-5 juni

Utställningen producerades av Riksutställningar och Svenska institutet med utgångspunkt från Astrid Lindgren och FN:s konvention om barnens rättigheter. Här gavs barn tid och plats för ett av barndomens viktigaste tillstånd – leken.


Frans och Maria Koolen Hellmin, "Grunge"

14 juni - 17 augusti

I utställningen visas nya verk - måleri och skulptur. Frans Koolen målar framförallt i olja och har en stark bas i en koloristisk tradition.
De senaste åren har ett mer färgreducerat och grafiskt uttryck tillkommit.
 
Maria Koolen Hellmin låter skulpturinstallationen ”Pearl Jam” sträcka sig genom hela utställningsrummet. Tvetydiga och poetiska kvaliteter uppstår genom en ”förädling” av material, form och färg. 

Maria och Frans bor och är verksamma i Stockholm och Hultebo, Skinnskatteberg.


Ingela och Lars Agger, måleri och skulptur

23 augusti- 14 september

Ingela Agger har människan som sitt landskap. För henne är det den vackraste av former att arbeta med. Lars Agger skildrar landskapet, både det inre och det yttre. Hans arbetar med färg och krita för att gestalta det landskap vi lever i.
Samarrangör: Konstfrämjandet


 

Affärskvinnorna

20 september - 12 oktober

En utställning i bild och text av Anna Simonsson och Annika Larsson, om Mikrokreditens förutsättningar i Sverige och Bangladesh. 


Raimund Pleschberger, The extended ornament

Frieze fragment av Raimund Pleschberger23 oktober - 30 november

Raimund Pleschberger är samtidskonstnär från Österrike, i sitt arbete intresserar han sig för ornament som tema, både i en fysisk och en politisk betydelse.

 

Cutter klien av Raimund Pleschberger

 

 

 

 Målningen Burdie av Carita Fherm

Caritas Fehrm

7 december - 4 januari

Inspireras av den gotländska miljön samt Italiens kulturhistoria i sitt måleri. Hon arbetar mest i akryl och olja.

 

 

Bild gjord av Maciej Zelinski

Maciej Zielinski

Arbetar med grafiska bilder, framställda genom fototeknik. Hans verk är en lek med associationer, mer för att skapa en viss atmosfär och klimat, än för att förmedla ett budskap.

Utställningen är ett samarrangemang med VSK

 


Känguruland av Irene Nordli

Kommunens konstinköp

8 december - 4 januari

Verken visas på övre våningen i Konsthallen.